U bevindt zich hier:Nederlands

STICHTING GLASGOW CHRISTIAN SCHOOL

Stichting Glasgow Christian School heeft tot doel het ondersteunen van Christelijk (reformatorisch onderwijs) in Schotland. Op dit moment heeft de stichting kontakten met een stichting in Glasgow die bezig is een Christelijke school op te richten.

Achtergrond

Schotland heeft geen netwerk van Reformatorische of zelfs meer algemeen Christelijke scholen zoals Nederland. Dit komt gedeeltelijk door de geschiedenis van de Schotse scholen. De meeste scholen in het verleden stonden onder toezicht van de kerken. Op een gegeven moment werden deze aan de overheid overgedragen en deze beloofde het Christelijke karakter van de scholen te handhaven. De meeste oudere mensen kunnen zich nog herinneren dat ze de 'Shorter Catechism' (Catechismus) moesten leren op school. Dit is nu helaas ver zoek is. De overheidsscholen zijn nu seculier en humanistisch. Het wordt voor Christenen steeds moeilijker om hun kinderen hier met een goed geweten heen te sturen. Het hele leerstelsel en het wereldbeeld dat aan de kinderen meegedeeld wordt staat lijnrecht tegenover de Bijbel. In bepaalde plaatsen in Schotland zijn daarom Christelijke scholen opgericht, zoals in Edinburgh en Stornoway. Echter, Glasgow heeft nog geen Christelijke school.

De Christelijke scholen in Schotland verschillen met die van Nederland in deze opzichten, dat ze meestal erg klein zijn (10/20/30 leerlingen is gewoon,) en dat ze van overheidswege helemaal geen geld krijgen. Dit is gedeeltelijk de rede dat er zo weinig Christelijke scholen opgericht zijn: het geld is er niet. De ouders zouden dan zoveel geld moeten opbrengen voor de school dat dit vaak niet te doen is. Dus sommige families besluiten thuis les te geven, maar de meesten sturen uit nood hun kind toch maar naar de overheidsschool.

De Reformatorische kerken in Schotland zijn heel erg klein vergeleken met Nederland. Dit heeft vele oorzaken, maar een ervan is dat de meeste kinderen naar het seculiere onderwijs gestuurd zijn. Jongeren worden beinvloed door het wereldse denken, ze krijgen vrienden die niet naar de kerk gaan en zo langzamerhand zie je ze wegdrijven van de kerk. Nederlandse Christenen beseffen vaak niet wat een zegen Christelijk onderwijs is voor de kerken.

De Schotse Stichting

De Stichting in Glasgow die bezig is een school op te richten heet “Sunrise Christian School”. Ze hebben net een schoolbestuur aangesteld en zijn bezig zich officieel te laten registreren al seen ‘charity’ (stichting). Sunrise Christian School wordt ondersteund door de Free Church (Continuing), de Reformed Presbyterian Church en de Reformed Baptist Church. Verder heeft de school beginselen die gebaseerd zijn op onder andere de Westminster Confession of Faith en de Drie Formulieren van Enigheid. De beginselen en visie van de stichting zijn te vinden op www.glasgowchristianschool.blogspot.co.uk De Stichting hoopt in Augustus 2013 te beginnen met een zogenaamde 'co-homeschooling' school. Dit betekent dat de moeders les zullen geven op de school. Als het op die manier begint en de lessen zijn niet 'full time' dan is het legaal gezien geen officiele school en hoeven ze niet geinspecteerd te worden. (Zodra er een betaalde leraar/lerares aangesteld word zijn ze voor de wet een school en worden we binnen 6 maanden geinspecteerd). Daarna hopen ze uit te groeien tot een volwaardige school. De school zal tijdelijk bijeen komen in het gebouw van de Free Church (Continuing) in Shettleston totdat er geld is voor een schoolgebouw. Het plan is om in Augustus 2014 officieel te openen als een volwaardige lagere school. Dit betekent dat we ongeveer een jaar hebben om een gebouw te vinden, geld in te zamelen voor personeel en personeel aan te nemen. Dit moet rond Maart 2014 allemaal in orde zijn omdat dan het process moet beginnen om als school te registreren bij de overheid.

Op de foto onder het kerkje van de Robroyston Chuch of Schotland waar de school gaat starten op 18 augustus 2014

 

 

Geld nodig

Er is een heleboel geld nodig om een school op te zetten. Allereerst het gebouw (huur of koopsom) en dan de salarissen van het personeel en het lesmateriaal. De school zal geen cent van de overheid krijgen, en geld is een probleem. Ze hebben ook aan een eenmalig bedrag niet genoeg. De school moet een maandelijks inkomen hebben om het personeel te kunnen betalen. De ouders van de leerlingen zullen zoveel ze maar kunnen moeten bijdragen aan de school, en verder hopen ze op steun van kerken en individuele christenen. Helaas zijn de reformatorische kerken in Schotland erg klein. Ze hopen daarom ook op steun vanuit Nederland. Nederland heeft een rijk erfgoed met een netwerk van Christelijke scholen en ze hopen dat de Christenen in Nederland wat van hun rijkdom met hen willen delen.

Dit is waar onze stichting probeert te helpen. Wij hopen geld in te zamelen door diverse acties en dit nodige werk zoveel mogenlijk te ondersteunen. U kun ons steunen door middel van een eenmalige donatie of u kunt erover nadenken om een maandelijks bedrag over te laten schrijven. Uw steun zorgt ervoor dat niet alleen kinderen van Christelijke ouders Reformatorisch onderwijs kunnen ontvangen, maar ook kinderen die geen Christelijke achtergrond hebben kunnen zo met hen evangelie in aanraking komen.

“Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” Lukas 18:16

Zie ook de Facebook Pagina's van de school: www.facebook.com/achristianschoolforglasgow,   www.facebook.com/Een-Christelijke-School-Voor-Glasgow en hun blog: www.glasgowchristianschool.blogspot.co.uk

 Een van de initiatiefnemers met hun familie; zij hopen dat hun kinderen naar de nieuwe school kunnen.

 

Buskenhuetlaan 37   3842 CR Harderwijk   The Netherlands   Tel +31 (0)341 49 49 99   info@sgcs.nl