U bevindt zich hier:Nederlands

STICHTING GLASGOW CHRISTIAN SCHOOL           

Oud kerkje in Glasgow wordt verbouwd tot nieuwe school Sunrise. Ook is een nieuwe naam ingevoerd. Sunrise heet voortaan Melville Knox school Glasgow.

De  Reformatorische School Sunrise in Schotland heeft een nieuwe naam Melville Knox school Glasgow. Zij maakt nu onderdeel uit van de Board for Reformed Christian Education Schotland. De nieuwe naam voor de school is ter nagedachtenis aan John Knox en Andrew Melville. Zij hebben veel betekend voor het Christelijk onderwijs in Schotland.

Inmiddels zijn bijna de benodigde vergunningen binnen en ze hopen begin 2019 met de verbouw te starten. Men is druk bezig om de minimale verbouwingskosten van 50.000 pond bijeen te vergaderen. Ze hopen dan af te zijn om tot nu toe in de hal van een kerk school te houden, met alle ongemakken van dien. Wij hopen dat u voor één keer de school zou willen steunen met een éénmalige gift om zo de aankoop mogelijk te maken.

Ten bate van de verbouw en inrichting kunt u de school steunen door een éénmalige gift over te maken op bankrekeningnr NL54RABO0342837338 van de Stichting Glasgow Christian School, o. v.v. Aktie verbouw kerkje voor eigen school. De nood is echt hoog en hopen op uw steun. De stichting Glasgow Christian school is ANBI erkend.

Namens de ouders en kinderen uit Schotland bij voorbaat hartelijk dank

Met vriendelijke groet

J. van Panhuis,

voorzitter Stichting Glasgow Christian School

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Stichting Glasgow Christian School heeft tot doel het ondersteunen van Christelijk (reformatorisch onderwijs) in Schotland. Op dit moment heeft de stichting contacten met een stichting in Glasgow die een Christelijke school heeft opgericht. 

Achtergrond

Schotland heeft geen netwerk van Reformatorische of zelfs meer algemeen Christelijke scholen zoals Nederland. Dit komt gedeeltelijk door de geschiedenis van de Schotse scholen. De meeste scholen in het verleden stonden onder toezicht van de kerken. Op een gegeven moment werden deze aan de overheid overgedragen en deze beloofde het Christelijke karakter van de scholen te handhaven. De meeste oudere mensen kunnen zich nog herinneren dat ze de 'Shorter Catechism' (Catechismus) moesten leren op school. Dit is nu helaas helemaal verdwenen.. De overheidsscholen zijn nu seculier en humanistisch. Het wordt voor Christenen steeds moeilijker om hun kinderen hier met een goed geweten heen te sturen. Het hele leerstelsel en het wereldbeeld dat aan de kinderen geleerd wordt staat lijnrecht tegenover de Bijbel. In bepaalde plaatsen in Schotland zijn daarom Christelijke scholen opgericht, zoals in Edinburgh en Stornoway. Glasgow had nog geen Christelijke School en daarom besloten een groep ouders deze zelf op te richten. 

De Christelijke scholen in Schotland verschillen met die van Nederland: ze meestal erg klein (10/20/30 leerlingen is gewoon) en ze krijgen van overheidswege (in tegenstelling tot hier in Nederland) helemaal geen geld. Dit is gedeeltelijk de reden dat er zo weinig Christelijke scholen opgericht zijn: het geld is er niet. De ouders zouden dan zoveel geld moeten opbrengen voor de school dat dit vaak niet te doen is. Sommige families besluiten daarom thuis les te geven, maar de meesten sturen uit nood hun kind toch maar naar de overheidsschool.

De Reformatorische kerken in Schotland zijn heel erg klein vergeleken met Nederland. Dit heeft vele oorzaken, maar een ervan is dat de meeste kinderen naar het seculiere onderwijs gestuurd zijn. Jongeren worden beinvloed door het wereldse denken, ze krijgen vrienden die niet naar de kerk gaan en zo langzamerhand zie je ze wegdrijven van de kerk. Nederlandse Christenen beseffen vaak niet wat een zegen Christelijk onderwijs is voor hun kinderen. 

De Schotse Stichting

De Stichting in Glasgow heeft de  “Sunrise Christian School” opgericht. Ze hebben een schoolbestuur aangesteld en hebben professionele learen en leraressen in dienst. Ze zijn inmiddels officieel een school en krijgen dus ook inspecties vanuit de overheid. Sunrise Christian School wordt ondersteund door de Free Church (Continuing), de Reformed Presbyterian Church en de Reformed Baptist Church. Verder heeft de school beginselen die gebaseerd zijn op onder andere de Westminster Confession of Faith en de Drie Formulieren van Enigheid. De beginselen en visie van de stichting zijn te vinden op www.sunrisechristianschool.co.uk  De school zit in het gebouw van de Robroyston Church of Scotland en is op 18 Augustus 2014 officieel geopend als een volwaardige lagere school. 

Op de foto onder het kerkje van de Robroyston Chuch of Schotland waar de school is gestart op 18 augustus 2014

 

Geld nodig

Er is een heleboel geld nodig om een school op te zetten en draaiende te houden. Allereerst het gebouw (huur of koopsom) en dan de salarissen van het personeel en het lesmateriaal. De school krijgt geen cent van de overheid en geld is daarom het grootste probleem. Ze hebben ook aan een eenmalig bedrag niet genoeg. De school moet een maandelijks inkomen hebben om het personeel te kunnen betalen. De ouders van de leerlingen zullen zoveel ze maar kunnen moeten bijdragen aan de school, en verder hopen ze op steun van kerken en individuele christenen. Helaas zijn de reformatorische kerken in Schotland erg klein. Ze hopen daarom ook op steun vanuit Nederland. Nederland heeft een rijk erfgoed met een netwerk van Christelijke scholen en ze hopen dat de Christenen in Nederland wat van hun rijkdom met hen willen delen.

Dit is waar onze stichting probeert te helpen. Wij hopen geld in te zamelen door diverse acties en dit nodige werk zoveel mogelijk te ondersteunen. U kun ons steunen door middel van een eenmalige donatie of u kunt erover nadenken om een maandelijks bedrag over te laten schrijven. Uw steun zorgt ervoor dat niet alleen kinderen van Christelijke ouders Reformatorisch onderwijs kunnen ontvangen, maar ook kinderen die geen Christelijke achtergrond hebben kunnen zo met het Evangelie in aanraking komen.

“Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” Lukas 18:16

Zie ook de Facebook Pagina's van de school: www.facebook.com/achristianschoolforglasgow,   www.facebook.com/Een-Christelijke-School-Voor-Glasgow en hun website: www.sunrisechristianschool.co.uk

Een van de initiatiefnemers met drie van hun kinderen. Twee van hun kinderen gaan inmiddels naar de school 

 

Buskenhuetlaan 37   3842 CR Harderwijk   The Netherlands   Tel +31 (0)341 49 49 99   info@sgcs.nl