U bevindt zich hier:Welkom

STICHTING GLASGOW CHRISTIAN SCHOOL           

Welkom

De Stichting Glasgow Christian School is opgericht om fondsen te werven voor de reformatorische school in Glasgow. De oorspronkelijke naam van deze school is de Sunrise Christian School. Enkele jaren geleden is de naam gewijzigd in Melville-Knox school te Glasgow.

Andrew Melville en de onder ons meer bekende John Knox hebben veel betekend voor het Christelijk onderwijs in Schotland. De nieuw schoolnaam is ter nagedachtenis aan hen. De Melville-Knox school Glasgow is onderdeel van 'Board for Reformed Christian Education Scotland'. De hoop en en het gebed is er om te komen tot meerdere Melville-Knox scholen. Meer informatie over de Melville-Knox school/scholen kunt u vinden op de website: Melville-Knox.

Noodzaak fondswerving

In tegenstelling tot de situatie in Nederland krijgt het reformatorisch onderwijs in Schotland geen enkele vergoeding van de overheid. De kosten voor de school worden deels gedragen door ouders die maandelijks een behoorlijk bedrag betalen. Daarnaast is de school geheel afhankelijk van giften. Om steun vanuit Nederland mogelijk te maken, is de steunstichting opgericht. 

De stichting is ANBI erkend. U kunt de jaarcijfers onder het desbetreffende tabblad.

 

 

Naar een eigen gebouw?!

Sinds de oprichting is de school gehuisvest in ruimtes bij kerken. De wens is om te komen tot een school in eigendom. De gestadige groei van de school, die inmiddels meer dan 30 leerlingen telt, heeft deze wens versterkt. Inmiddels kon er overgegaan worden tot het aankopen van een voormalige kerk. 

Dit pand kan omgebouwd worden tot een school met meerdere leslokalen. In de nieuwsbrief van oktober 2021 kunt u hierover meer lezen. Het verbouwen van dit oude pand vraagt een grote investering van de ouders en de schoolvereniging. Het gebed en de hoop is dat er toch middelen mogen komen om de verbouwing mogelijk te maken.

Uw steun

U kunt de school steunen door uw gift over te maken naar de bankrekening van de stichting: NL54 RABO 0342 8373 38 t.n.v. Stichting Glasgow Christian School o.v.v. Verbouw Kerk voor Eigen school.

De nood is hoog en naast uw gebed hopen we op uw steun. Namens de ouders en de kinderen uit Schotland hartelijk dank!

J. van Panhuis, voorzitter Stichting Glasgow Christian School

------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

Buskenhuetlaan 37   3842 CR Harderwijk   The Netherlands   Tel +31 (0)341 49 49 99   info@sgcs.nl