U bevindt zich hier:Achtergrond

Achtergrond

Schotland heeft geen netwerk van Reformatorische of zelfs meer algemeen Christelijke scholen zoals Nederland. Dit komt gedeeltelijk door de geschiedenis van de Schotse scholen. De meeste scholen in het verleden stonden onder toezicht van de kerken. Op een gegeven moment werden deze aan de overheid overgedragen en deze beloofde het Christelijke karakter van de scholen te handhaven. De meeste oudere mensen kunnen zich nog herinneren dat ze de 'Shorter Catechism' (Catechismus) moesten leren op school. Dit is nu helaas helemaal verdwenen.. De overheidsscholen zijn nu seculier en humanistisch. Het wordt voor Christenen steeds moeilijker om hun kinderen hier met een goed geweten heen te sturen. Het hele leerstelsel en het wereldbeeld dat aan de kinderen geleerd wordt staat lijnrecht tegenover de Bijbel. In bepaalde plaatsen in Schotland zijn daarom Christelijke scholen opgericht, zoals in Edinburgh en Stornoway. Glasgow had nog geen Christelijke School en daarom besloten een groep ouders deze zelf op te richten.

De Christelijke scholen in Schotland verschillen met die van Nederland. Ze zijn meestal erg klein (10/20/30 leerlingen is gewoon) en ze krijgen van overheidswege geen geld. Dit is gedeeltelijk de reden dat er zo weinig Christelijke scholen opgericht zijn: het geld is er niet. De ouders zouden dan zoveel geld moeten opbrengen voor de school dat dit vaak niet te doen is. Sommige families besluiten daarom thuis les te geven, maar de meesten sturen uit nood hun kind toch maar naar de overheidsschool.

De Reformatorische kerken in Schotland zijn heel erg klein vergeleken met Nederland. Dit heeft vele oorzaken, maar een ervan is dat de meeste kinderen naar het seculiere onderwijs gestuurd zijn. Jongeren worden beïnvloed door het wereldse denken, ze krijgen vrienden die niet naar de kerk gaan en zo langzamerhand zie je ze wegdrijven van de kerk. Nederlandse Christenen beseffen vaak niet wat een zegen Christelijk onderwijs is voor hun kinderen.

Geschiedenis

De Stichting in Glasgow heeft in 2014 de “Sunrise Christian School” opgericht. Er is een schoolbestuur aangesteld en hebben er zijn professionele leraren en leraressen in dienst. De school werd erkend door de overheid. Er zijn dus ook inspecties vanuit de overheid. Sunrise Christian School, die inmiddels dus Melville-Knox Glasgow heet, wordt ondersteund door de Free Church (Continuing), de Reformed Presbyterian Church en de Reformed Baptist Church. Verder heeft de school beginselen die gebaseerd zijn op onder andere de Westminster Confession of Faith en de Drie Formulieren van Enigheid. De beginselen en visie van de stichting zijn te vinden de website van de Melville-Knox scholen Schotland. Link naar de website Melville-Knox Schotland.

Doel van de stichting

Er is veel geld nodig om een school op te zetten en draaiende te houden. Allereerst moet de school de huur betalen. Daarnaast zijn er de kosten van de salarissen van personeel en de kosten van het lesmateriaal. De leerkrachten krijgen een lager salaris dan leraren op een reguliere school. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zonder enige vergoeding hun werk doen.

Omdat de overheid geen geld van de overheid krijgt is er maandelijks een vast inkomen nodig. Omdat de ouders deze kosten niet kunnen dragen is er hulp nodig vanuit de kerken en van individuele Christenen. Helaas zijn de reformatorische kerken in Schotland erg klein. Ze hopen daarom ook op steun vanuit Nederland. Nederland heeft een rijk erfgoed met een netwerk van reformatorische en christelijke scholen en de hoop is dat Christenen in Nederland willen bijdragen aan het onderwijs in Schotland.

Dit is waar onze stichting probeert te helpen: middelen inzamelen om de Melville-Knox school zoveel als mogelijk is te ondersteunen. Uw steun zorgt ervoor dat niet alleen kinderen van Christelijke ouders reformatorisch onderwijs kunnen ontvangen, maar ook kinderen die geen Christelijke achtergrond hebben, kunnen zo met het Evangelie in aanraking komen.

“Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” Lukas 18:16.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Een (gedateerde) foto van het gezin van één van de initiatiefnemers van de school.

 

Buskenhuetlaan 37   3842 CR Harderwijk   The Netherlands   Tel +31 (0)341 49 49 99   info@sgcs.nl